دکوراسیون تجاری مشهد برگرفته از سایت طراحی داخلی دکوزاسیون داخلی غرفه آرایی،غرفه نمایشگاهی ،طراحی واجرای غرفه درمشهدوتمامی کشور
عنوان:

Clothing2
توضیحات :

طراحی دکوراسیون پوشاک آقایان

 

چهارراه شهدا

فضاشلوغ شده به علت زیاد بودن پوشاک 

اما طرح سقف و نورپردازی  آن ازاین ازدحام کاسته